Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat
Odpady a Emise v MČ Brno-Střed
21.12.2006 Petr Žblebt Jarušek
Úkol č.6 do předmětu Environmentální informační systémy. Právo na Enviro-informace v ČR V rámci úkolu jsem podal dotaz na MČ Brno-Střed s následujícím textem. Odpověď je přiložena níže. ---------------------------------------------------------------------- Dobry den, rád bych se zeptal odboru ŽP pro Brno-Střed na environmentální informaci týkající se zněčištění ovzduší v MČ Brno-Střed. Zajímalo by mne, kdo je největším znečišťovatelem v této městské části a kolik emisí produkuje. Druhá otázka se týka svozu odpadu v Brně střed. Zajímalo by mne, kdo a kam sváží komunální odpad a jak je nakládáno s tříděným odpadem a kolik je z něj znovu použito. Předem děkuji za odpověd a přeji pěkný den Petr Jarušek Hnutí Brontosaurus ---------------------------------------------------------------------- Odpověď: Dobrý den, Komunální odpad se z celého Brna sváží do spalovny v Brně - Líšni( je to tzv.zbytkový komunální odpad, který se ukládá do popelnic,které jsou přímo v domech nebo u domů občanů, tento odpad se už dál netřídí, je to odpad od fyzických osob ). Sváží jej firma SAKO Brno, a.s., která má nasmlouvané další svozové firmy, a to .A.S.A. spol. s r.o. a van Gansevinkel, a.s. Právnická osoba nebo fyzická oprávněná k podnikání může svůj odpad svážet a likvidovat jakoukoliv firmou, která má k tomuto oprávnění tedy mohou to být i jiné firmy, než jsem uvedla. V Brně -středu se třídí tyto odpady ( jedná se o kontejnery na veřejném prostranství ): sklo - odváží se do skláren v Kyjově, PET láhve - v areálu spalovny v Brně se dále třídí a předávají firmám, které je používají např. na výrobu dutých vláken a papír - pro novou výrobu papíru. Ve sběrných střediscích se dále třídí :textil - něco se znovu využívá, zbytek se používá pro výrobu průmyslových textilií, suť, kovy, dřevo. A dále se třídí nebezpečný odpad - jednak ve sběrných střediscích a jednak svozovou službou, tzn. 2 x ročně jezdí auto a tento odpad sváží - více na www.stred.brno.cz, nebo www.brno.cz . Separuje se cca 10 % odpadů ( bez stavební suti ). s pozdravem studenkova UMČ Brno-střed studenkova@stred.brno.cz ---------------------------------------------------------------------- Dobrý den, Váš dotaz jsem přeposlala na Odbor životního prostředí MmB, který Vám poskytne podrobnější informace. Dle našich informací je největším znečišťovatelem doprava 70%, lokální vytápění 20%, součet vlivu všech ostatních zdrojů je cca 10%. Informace o stavu ovzduší naleznete rovněž na www.brno.cz (dokumenty města - koncepční dokumenty - generel ovzduší) a www.CHMI.CZ (data - čistota ovzduší). Děkuji, - jarosova UMČ Brno-střed jarosova@stred.brno.cz