Cena Brontosaura – Příběhy nadšení

Cena Hnutí Brontosaurus je udělovaná Radou Hnutí Brontosaurus při příležitosti 40 let činnosti Hnutí Brontosaurus za aktivity v oblasti dobrovolnické péče mladých lidí o přírodní a kulturní dědictví ČR.

SONY DSCCena Brontosaura se uděluje jednou za pět let při příležitosti oslav výročí založení Hnutí Brontosaurus. I letos máte možnost ocenit někoho z vašeho okolí.

Letos při příležitosti 40. let činnosti organizace oceníme 12 příběhů v soutěži Příběhy nadšení.

Znáte člověka, který ostatní svým příběhem inspiruje?

Máte ve svém okolí osobnost, která inspirovala nebo dosud inspiruje aktivním přístupem k dobrovolnické činnosti pro přírodu nebo památky? Znáte někoho, kdo má výborné výsledky při práci s dětmi a mládeží v péči o naše přírodní či kulturní dědictví?

Oceňte jeho aktivitu. Ukažte jeho příběh ostatním!

Nominujte jej na Cenu Brontosaura – do soutěže Příběhy nadšení!

Nominace je možné podávat prostřednictvím nominačního formuláře. Nominace jsou zcela otevřené. Návrh tak mohou podat jednotlivci, ale i sdružení zabývající se dobrovolnickou činností v oblasti ochrany přírody či péče o kulturní dědictví, ale také další instituce, školy, apod.

Uzávěrka nominací je stanovena na 5. 8. 2014.

Slavností udělení Cen Brontosaura

Vyhlášení a udělení Cen Brontosaura se uskuteční na akci Dort pro Brontosaura v Telči dne 20. 9. 2014.